اهتزاز پرچم میدان امام حسین (ع)

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

شهرداری ساوه

تاریخ

تاریخ و مدت

12 بهمن 1402

Location

محل پروژه

شهرستان ساوه

اهتزاز پرچم میدان امام حسین (ع) شهرستان ، به تلاش نیروهای روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ساوه