تدوین مراسم روزه اولی‌ها

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

مرکز افق امامزاده سید اسحاق (ع) شهرستان ساوه

تاریخ

تاریخ و مدت

29 فروردین 1402

Location

محل پروژه

مرکزی، ساوه، میدان سرداران، آستان مقدس امامزاده سید اسحاق (علیه السلام)

برگزاری جشن روزه اولی‌ها در آستان مقدس امامزاده سید اسحاق (علیه السلام) شهرستان ساوه به همراه قرائت جزء 27 قرآن کریم توسط دانش‌آموزان و روزه اولی‌های حاضر در مراسم و همخوانی با گروه سرود دختران حضرت امام زاده سیداسحاق (ع)