تشییع شهدای گمنام

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

هیئت رزمندگان اسلام شهرستان ساوه

تاریخ

تاریخ و مدت

17 آذر 1402

Location

محل پروژه

شهرستان ساوه

مراسم استقبال، تشییع و تکریم 8 شهید گمنام در شهرستان ساوه