تصویربرداری روکش آسفالت میکروسرفیسینگ

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی

تاریخ

تاریخ و مدت

21 مهر 1402

Location

محل پروژه

آزادراه تهران-ساوه

کلیپ روند اجرایی روکش آسفالت میکروسرفیسینگ در آزادراه «ساوه – تهران» به طول ۵۴ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی