تیزر شهید علی وفا صالحی

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

ناحیه بسیج ساوه

تاریخ

تاریخ و مدت

12 اردیبهشت 1398

Location

محل پروژه

استان مرکزی - شهرستان ساوه

طراحی تیزر اعلان مراسم شهید مدافع حرم از تیپ فاطمیون، شهید علی وفا صالحی در شهرستان ساوه

{کیفیت محتوا به دلیل سهولت استفاده و دانلود سریع پایین آورده شده است}