جشن حماس دانش آموزان

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

آموزش و پرورش شهرستان ساوه

تاریخ

تاریخ و مدت

24 مهر 1402

Location

محل پروژه

ساوه، پیاده راه امام خمینی (ره)

مراسمی با عنوان جشن حماس در حمایت از رزمندگان مقاومت در فلسطین با حضور دانش آموزان و مسئولین در پیاده راه امام خمینی (ره) ساوه برگزار شد.
در این مراسم همخوانی هزار نفری دانش آموزی سرود یکصدا ایران برگزار شد.