راهپیمایی 22 بهمن ساوه

پخش
پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

شهرداری ساوه

تاریخ

تاریخ و مدت

22 بهمن 1402

Location

محل پروژه

شهرستان ساوه

راهپیمایی باشکوه مردم شهرستان ساوه به مناسبت 22 بهمن ماه 1402