رزمایش ناحیه مقاومت بسیج ساوه

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساوه

تاریخ

تاریخ و مدت

30 شهریور 1402

Location

محل پروژه

شهرستان ساوه

تصویربرداری هوایی از رزمایش موتوری و خودرویی نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان ساوه در هفته دفاع مقدس 1402

{کیفیت محتوا به دلیل سهولت استفاده و دانلود سریع پایین آورده شده است}