مجموعه بنر ایستگاه هیجان

کارفرما

کارفرمای پروژه

ایستگاه هیجان

تاریخ

تاریخ و مدت

10 خرداد 1402

Location

محل پروژه

ساوه، نبش بسیج یک

طراحی مجموعه بنرهای بیلبورد ایستگاه اتوبوس واحد برای مجموعه تفریحی ایستگاه هیجان در شهرستان ساوه