کارت ویزیت زبان

کارفرما

کارفرمای پروژه

مهیار باباخانلو

تاریخ

تاریخ و مدت

31 مرداد 1402

Location

محل پروژه

استان مرکزی - شهرستان ساوه

طراحی کارت ویزیت مهیار باباخانلو مدرس زبان آلمانی و انگلیسی