کرونا – گندزدایی معابر

پخش
پخش
پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

حوزه شهید ناصری

تاریخ

تاریخ و مدت

15 فروردین 1399  |  یک هفته

Location

محل پروژه

استان مرکزی - شهرستان ساوه

تصویربرداری و تدوین از فرآیند گندزدایی معابر و محلات در ابتدای ایام کرونا توسط جهادگران حوزه شهید مهدی ناصری شهرستان ساوه

{کیفیت محتوا به دلیل سهولت استفاده و دانلود سریع پایین آورده شده است}