یادبود ایثارگران شهرداری ساوه

پخش
پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

شهرداری ساوه

تاریخ

تاریخ و مدت

24 بهمن 1402

Location

محل پروژه

تالار تاج محل ساوه

مراسم یادبود شهدا و ایثارگران شهرداری ساوه و سازمان های تابعه با سخنرانی سردار غیاثی راد و برنامه های متنوع