گاهی نوشتن سخت است

گاهی نوشتن سخت است؛ گاهی صحبت کردن از آنچه در ذهن داری برایت دشوار و درک آن برای دیگران دشوارتر است. با این حال تلاش می‌کنی تا چند خط از میان تمام پراکندگی‌های ذهنی‌ات را در گوشه‌ای از این دنیای دیجیتال ثبت کنی. این اولین نوشته من داخل این وب‌سایت است و من هیچ تصوری […]