دسته بندی نمونه کارها: عکاسی هوایی

مراسم دعای ندبه ساوه

عکاسی هوایی، فیلمبرداری هوایی مذهبی

21 مهر 1402
بیشتر ببینید

تصویربرداری روکش آسفالت میکروسرفیسینگ

سازمانی، عکاسی هوایی، فیلمبرداری هوایی

21 مهر 1402
بیشتر ببینید